2024 – 2025- ОКУУ ЖЫЛЫНА “АНАДОЛУ” КЫРГЫЗ – ТҮРК КЕСИПТИК КЫЗДАР ЛИЦЕЙИНЕ
КАБЫЛ АЛУУ СЫНАГЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

 1. Төмөндөгү маалыматтарды окугандан кийин жана баарына макул болсоңуз, ошондой эле шарттарга дал келсеңиз гана форманы толтуруңуз.
 2. Окуу жайыбыз акысыз жатакана жана ашкана менен камсыздалган. Окуучулар окуу жайыбыздын жатаканасына кабыл алуу комиссиясынын чечими менен кабыл алынат. Аталган кызматтардын баары Түркия мамлекети тарабынан каржыланат.
 3. Сынак шарттары:

 4. 2024 – 2025- окуу жылында «Анадолу» Кыргыз-Түрк кесиптик кыздар лицейине 50 окуучу сынак менен кабыл алынат.
 5. Даярдоо классынын кирүү сынагына Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигине караган бардык мектептердин 2024-жылы 8 – классын бүтүргөн жана Түркияда толук эмес орто мектептерди, же ага эквиваленттүү болгон мектептерди бүтүргөн окуучулар кабыл алынат.
 6. Сынакка каттоо үчүн талапкерлерден; туулгандыгы тууралуу күбөлүк, 2 сүрөт (3х4), мектептен 8–класста окуп жаткандыгы тууралуу маалым кат талап кылынат. (Документин тапшырган окуучуларга лицейден сынакка кирүү баракчасы берилет). Алыскы райондордогу окуучулар онлайн платформа аркылуу сынакка каттала алышат.
 7. Талапкер сынакка кирүү баракчасын толук жана катасыз толтуруусу керек. Баракча эч кандай ашыкча белгилери жок толтурулушу керек.
 8. Даярдоо курсуна кирүү сынагында; математика – 30, кыргыз тили – 20, орус тили – 15, физика – 5, химия – 5, биология – 5, кыргыз географиясы – 5, кыргыз тарыхы – 10, англис тили же немец тили-5 болуп, жалпы 100 суроо түзүлөт. Ар бир суроонун жообу 1(бир) деген балл менен бааланып, жалпы 100(жүз) балл менен бааланат.
 9. «Анадолу» Кыргыз-Түрк кесиптик кыздар лицейинин даярдоо класстары үчүн кирүү сынагы 01.06.2024, ишемби күнү саат 10.00 дө Бишкекте Жал кичи районундагы Кыргыз – Түрк “Манас” университетинин кампусунда; ал эми Ош шаарында Ош Мамлекеттик университетинин Теология факултетинде ошол эле күнү ошол саатта өткөрүлөт.
 10. Абитуриенттер сынакка туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жана сынакка кирүү баракчасы менен келүүсү шарт.
 11. Сынакты ийгиликтүү тапшырган 50 окуучу негизги тизмеге кирип, ал эми 51чи окуучудан 75 чейинки окуучулар кандидат тизмесинде орун алат. Сынактын баллы бирдей болуп калган окуучулардын жыйынтыгы кабыл алуу протоколундагы көрсөтүлгөн сабактардын тизмеси боюнча туура жооптор каралат: 1) Математика, 2) Кыргыз тили, 3) Орус тили.
 12. Сынактын жалпы жыйынтыгы эң кеч 07.06.2024 күнү лицейде тизмеси илинет. Ошол эле учурда, жыйынтыктар окуу жайдын http://ktakml.meb.k12.tr/веб баракчасында жана инстаграм баракчасында да жарыяланат.
 13. Сынакка кире турган окуучу сынакка сынак формасы жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен кире алат.
 14. Берилген китепчелердин биринчи баракчасы толтурулгандан кийин жана сынак башталгандан кийин 120 мүнөт убакыт берилет. Сынак башталгандан кийинки алгачкы 15 мүнөткө чейин жана акыркы 30 мүнөт ичинде аудиториядан чыгууга болбойт.
 15. Сынак учурунда байкоочулар менен сүйлөшүүгө, карандаш, өчүргүч жб. бири-бирине алып, берүүгө жана уюлдук аппараттарды колдонууга болбойт. Башкалардан көчүргөндүгү аныкталган окуучулардын жооп баракчалары кабыл алынбайт.
 16. Сынак китепчелерине аты-жөнү жазылуусу шарт. Сынак бүткөндөн кийин сынак китепчелери окуучулардан кайрадан топтолуп алынат.
 17. Сынакта ар биринде 4төн варианты болгон 100 суроо берилет.
 18. Ар бир суроонун жообу 1(бир) деген балл менен бааланып, жалпы 100(жүз) балл менен бааланат. Сынакта 3 туура эмес жооп 1 туура жоопту жокко чыгарат.


  Ошондуктан талапкер окуучуларга билбеген суроолорун бош калтыруусу сунушталат. 1 туура эмес суроонун 0.33 баллды жокко чыгаруусунун натыйжасында 3 туура эмес жооп 1 туура жоопту жокко чыгарган баалоо системасы аркылуу баллдар эсептелинет. Мисал: 100 суроонун ичинен 79у туура, жана 21и туура эмес болсо, анда 21:3=7, тагыраак айтканда 21 туура эмес жооп 7 туура жоопту жокко чыгарат. Натыйжада 79-7=72 туура жооп болот.

 19. Сынак китепчеси кыргыз жана орус тилинде даярдалып, талапкер окуучулардын каттоо учурунда тандаган тилине жараша берилет. Сынак китепчелери эки тилде (кыргыз-А/В жана орус-С/D) эки вариантта даярдалат. Окуучу сынак учурунда жооп баракчасына сынак китепчесинин вариантын туура белгилөөсү керек.
 20. Сынак китепчелерендеги бош жерлерди черновик катары колдонууга болот.
 21. Сынак китепчесин тапшырып сынактан чыккан окуучу кайрадан сынакка алынбайт.